نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه‌اندازی دستگاههای HPLC و آب خالص ساز

راه‌اندازی دستگاههای HPLC و آب خالص ساز


راه‌اندازی دستگاههای HPLC و آب خالص ساز

رئیس آزمایشگاه مرکزی: دستگاه‌های HPLC و آب خالص ساز در مهرماه آینده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر راه‌اندازی و آماده خدمات رسانی می‌باشند.