تماس با ما

شما می‌توانید به صورت مستقیم با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق اطلاعات ذیل اقدام نمایید.

تلفن تماس: 05832297573

ایمیل: www.shaa.kosarlab@kub.ac.ir

کدپستی: 9415615458

آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، بلوار سعدی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر مستقر در دانشگاه پیام نور بجنورد.

ساعت کاری بخش پذیرش آزمایشگاه: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7.30-15.30