راهنمای ارسال نمونه و فاکتور

متقاضیانی که تمایل دارند نمونه‌های آنها پس از انجام تست به آدرس آنها ارسال شود و یا درخواست ارسال فاکتور به آدرس موردنظر را دارند می‌‍توانند با تکمیل فرم‌های زیر و ارسال آن از طریق ایمیل shaa.kisarlab@kub.ac.ir به بخش پذیرش آزمایشگاه دانشگاه کوثر درخواست خود را اعلام نمایند.

لازم به ذکر است ارسال موارد فوق فقط از طریق پست انجام می‌پذیرد و به محض ارسال بسته‌های پستی، شماره رهگیری برای متقاضی ارسال خواهد شد. هزینه ارسال بسته پستی 10 هزار تومان می‌باشد.و متقاظی بایستی تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل ذکر شده اعلام نماید.

شماره حساب آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کوثر نزد بانک ملی: 2178721807004

فرم درخواست فاکتور

فرم درخواست ارسال نمونه